top of page
ค้นหา

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบ Solar Cell

อัปเดตเมื่อ 20 ม.ค. 2565

เนื่องจากกระแสการลดโลกร้อน โซล่าเซลล์จึงเริ่มกลายมาเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้ผลิตไฟฟ้าหลายที่ได้เริ่มมีการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาแทนที่การผลิตไฟฟ้าแบบเดิมในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น

เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ โซล่าเซลล์ยังเป็นที่แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แม้กระทั่งการใช้โซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในครัวเรือน

นอกจากโซล่าเซลล์จะเป็นการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าแล้วโซล่าเซลล์ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้ประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวอีกด้วย ในเนื้อหานี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Solar Cell และพูดถึงข้อดีข้อเสียกันครับ โดยเนื้อหาที่จะกล่าวถึงทั้งหมดมีดังนี้


โซล่าเซลล์ (Solar Cell) คือ?

โซล่าเซลล์เป็นเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำที่ทีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้(DC) โดยจะนำเซลล์ที่ผลิตหลายๆชุดมาต่อรวมกันจนเกิดเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรับและเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นตามขนาดของแผงที่ผลิตออกมา โดยเราจะแบ่งการติดตั้งเป็น 3 ระบบ โดยจะมี ข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกันดังนี้


1. ระบบออนกริด (On Grid Solar System)

เป็นระบบที่เชื่องโยงกับการไฟฟ้าฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองหรือขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย แต่สามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้เท่านั้น ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าไว้เพื่อใช้เอง เราจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์กันกระแสย้อนกลับเพื่อป้องกันการหมุนกลับของมิเตอร์ไฟบ้านตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในกรณีที่ต้องการขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าฯ เราสามารถทำเรื่องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้


2. ระบบออฟกริด (Off Grid Solar System)

เป็นระบบปิดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าฯ ระบบนี้จะใช้แบตเตอรี่เข้ามาช่วยเพื่อทำการเก็บประจุไฟฟ้าและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้โดยตรง นอกจากจะใช้ไฟฟ้าได้ในเวลากลางวันแล้วเรายังสามารถใช้ไฟฟ้าส่วนที่เหลือได้ในเวลากลางคืนอีกด้วย แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าระบบแบบออนกริด เนื่องจากแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างแพง ระบบนี้จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแบบออฟกริดนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเดินสายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของเรานั่นเอง


3. ระบบไฮบริด (Hybrid Solar System)

เป็นการรวมระบบออนกริดและออฟกริดเข้าไว้ด้วยกัน เราสามารถใช้หรือขายไฟฟ้าในตอนกลางวันได้จากระบบออนกริด และไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากตอนกลางวันที่ไม่ได้ใช้จะถูกชาร์จเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อให้เราสามารถนำไปใช้ได้ในเวลากลางคืนนั่นเอง


โซล่าเซลล์มีกี่แบบ

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์มี 3 ชนิดหลักๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้1. โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

เป็นแผงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด ข้อดีคือสามารถผลิตกระแสได้ฟ้าได้ดีถึงแม้สภาพอากาศที่มีแสงน้อย แต่ในกรณีที่อุณหภูมิร้อนจัดๆ ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีปริมาณน้อยกว่าแผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ และจะมีราคาที่แพงกว่าแผงแบบอื่นๆ

2. โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

มีประสิทธิภาพใจการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่น้อยกว่าแผงแบบโมโนคริสตัลไลน์ แต่ในกรณีสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง แผงนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงแบบโมโนคริสตัลไลน์ และมีราคาที่ถูกกว่า

3. ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

เป็นแผงที่มีราคาถูกที่สุด และมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อพื้นที่ต่ำที่สุด ไม่ค่อยเป็นที่นิยมติดตั้งบนหลังคา เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อย การที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานจึงจำเป็นต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมากในการติดตั้ง


ระบบโซล่าเซลล์ ประหยัดค่าไฟจริงมั๊ย?

เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่ก้าวกระโดด ทำให้ราคาการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีราคาที่ถูกลง และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน การลงทุนหลักแสนกลางๆ จนถึงสองแสน สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟได้ 3-5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ) และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา, ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์จะลดลงโดยเฉลี่ย 8-10% ภายในระยะเวลา 10ปี)

ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัด แน่นอนว่าการใช้พลังงานฟรียังไงก็ประหยัด แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน ณ ปัจจุบัน ความคุ้มค่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นบ้านหรือโฮมออฟฟิศที่ต้องเปิดไฟ เปิดแอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งวัน แน่นอนว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาว แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าซักเท่าไหร่ก็คงจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป


เหตุผลที่ควรใช้ระบบ Solar Cell

ถ้าคุณเป็นคนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวันเยอะ แน่นอนครับว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้นเป็นทางเลือกที่ดีให้คุณได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้แน่นอน และยังสามารถสร้างรายได้จากการผลิตไฟฟ้าและขายคืนให้กับการไฟฟ้าฯได้อีกด้วย นอกจากนี้การที่เราหันมาใช้พลังงานสะอาดกันเพิ่มขี้น ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย


ทางเรา WHITE HOUSE หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามผลงานของบริษัทเราสามารถติดตามได้ที่
ดู 81 ครั้ง

Comentarios


bottom of page