top of page
ค้นหา

สาเหตุของรอยร้าวบนผนัง และวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อัปเดตเมื่อ 20 ม.ค. 2565

ผนังร้าว กำแพงบ้านร้าว เป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคนไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากจะสร้างความไม่สวยงามให้กับตัวบ้านแล้ว ยังสร้างความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

ในเนื้อหานี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดผนังร้าวและวิธีการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการวิเคราะห์หาสาเหตุของรอยร้าว ซึ่งรอยร้าวของผนังบ้านหรือกำแพงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน

มีทั้งรอยร้าวขนาดเล็กไปจนกระทั่งรอยร้าวขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของรอยร้าวได้อย่างถูกต้อง เราจึงได้ทำการแบ่งสาเหตุของรอยร้าวออกเป็น 2 กรณีหลักๆ ดังนี้


1. รอยแตกร้าวที่ก่อให้เกิดอันตราย

เป็นร้อยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวหรือการคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารที่ผิดพลาด โดยเราสามารถสังเกตลักษณะรอยร้าวได้ดังนี้


รอยแตกร้าวที่เป็นแนวเฉียงกลางผนัง

รอยลักษณะนี้เกิดจากการทรุดตัวของเสาต้นใดต้นหนึ่ง จึงทำให้คานไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จนเกิดเป็นรอยร้าวเฉียงตามแนวกำแพงดังรูป รอยลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคต เราจึงควรรีบทำการแจ้งวิศวกรที่มีความชำนาญด้านโครงสร้างให้เข้ามาช่วยทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง


รอยแตกร้าวในแนวดิ่งกลางผนัง

สาเหตุเกิดจากคานบนผนังมีการรับน้ำหนักที่มากเกินไป จึงทำให้คานเกิดอาการแอ่นตัวหรืองอตัว จนทำให้มีการแตกร้าวเป็นเส้นแนวยาวเกิดขึ้นตามผนัง วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือการย้ายของหนักที่อยู่ชั้นบนเหนือบริเวณจุดที่มีปัญหาออก และควรรีบทำการแจ้งวิศวกรที่มีความชำนาญด้านโครงสร้างให้เข้ามาช่วยวิเคราะห์และทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง


รอบแตกร้าวบริเวณแนวคานและแนวเสา

สาเหตุเกิดจากคานและแนวเสาบริเวณนั้น รับน้ำหนักที่มากเกินไป จึงทำให้คานเกิดการแอ่นตัวและส่งผลให้เกิดรอยร้าวตามมา สาเหตุอาจเกิดจากการคำนวณโครงสร้างที่ผิดพลาด หรือมีการดัดแปลงการใช้อาคารที่ผิดวัตถุประสงค์จนทำให้มีการรับน้ำหนักของตัวอาคารที่มากเกินไป เราควรรีบย้ายของหนักที่อยู่ชั้นบนเหนือบริเวณจุดที่มีปัญหาออก และควรรีบทำการแจ้งวิศวกรที่มีความชำนาญด้านโครงสร้างให้เข้ามาช่วยวิเคราะห์และทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง


2. รอยแตกร้าวทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

เป็นรอยร้าวที่สามารถซ่อมได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดอันตราย รอยแตกร้าวนี้อาจเกิดจากการผสมปูนและฉาบปูนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือการยืดตัวหดตัวของวัสดุก่อผนัง นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการสั่นไหวของตัวโครงสร้างจึงทำมีการแตกร้าวบริเวณผนังเกิดขึ้น

เราสามารถแก้ไขได้โดยการจ้างช่างให้เข้ามาซ่อมแซมและปกปิดรอยแตกร้าว หรือซ่อมแซมรอยแตกร้าวนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยการเลือกใช้วัสดุอุดรอยร้าวให้เหมาะสมกับลักษณะรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น เช่น อะคริลิค, ซิลิโคน, โพลียูริเทน หรือพียูโฟม เป็นต้น ซึ่งลักษณะอาการแตกร้าวที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น จะมีลักษณะดังนี้


รอยแตกร้าวลายงา

รอยแตกร้าวลายงา สาเหตุอาจเกิดมาจากช่างที่ทำการฉาบปูนนั้นไม่มีความชำนาญ การฉาบปูนที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือมีการผสมปูนที่ไม่ได้ตามอัตราส่วน นอกจากนี้รอยแตกร้าวนั้นอาจเกิดจากวัสดุที่เลือกใช้ในการก่อผนังมีการหดตัวหรือขยายตัวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จนทำให้มีการแตกร้าวเกิดขึ้นตามผนังดังรูป


รอยแตกร้าวตามมุมขอบวงกบประตูและหน้าต่าง

เป็นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบวงกบประตูหรือหน้าต่าง สาเหตุอาจเกิดมาจากช่างที่ไม่ได้ทำการติดตั้งเสาเอ็นและคานทับหลัง ที่มีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแรงของผนังบริเวณขอบประตูและขอบหน้าต่างให้สามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้เกิดการแตกร้าวดังรูปที่แสดง


ทางเรา WHITE HOUSE หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามผลงานของบริษัทเราสามารถติดตามได้ที่ดู 2,874 ครั้ง

Comentários


bottom of page